Projekt „Czyste dźwięki”

Projekt rozpocznie się 16 lipca koncertem zespołu SKADYKTATOR I JEGO KOSMICZNE COMBO. Koncert odbędzie się o godz. 12.00 na skwerze przy pomniku rusałki w Ełku. Organizując koncert w miejscu publicznym, chcemy zwrócić uwagę mieszkańców Ełku oraz turystów, na problem dopalaczy z jakim zmagają się często młodzi ludzie. Podczas imprezy rozstawione będzie również stoisko, w którym dostępne będą materiały informacyjne. Będzie też można porozmawiać z fachowcami i zasięgnąć porady . Po koncercie Skadyktatora odbędą się warsztaty muzyczne dla uczestników imprezy.
KONCERT ORAZ WSZYSTKIE INNE WYDARZENIA ZWIĄZANIE Z PROJEKTEM SĄ BEZPŁATNE
Kolejne działania związane z projektem odbedą się we wrześniu. Chcemy zaangażować młodzież do wykorzystania swoich telefonów komórkowych i nakręcenia, krótkich filmów prezentujacych ich pasje albo zamiłowania, które realizują bez dodatkowego wsparcia w postaci środków chemicznych.
Autorzy najlepszych filmów otrzymają nagrody.
Podsumowaniem projektu będzie przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i nauczycieli, czego dowiedzieli się o dopalaczach i co dał im powyższy projekt. Projekt zakończy się nakręceniem przez młodzież spotu reklamowego, promującego zdrowy tryb życia.

Projekt skupia się na kształtowaniu świadomości młodego człowieka w zakresie mechanizmu działania środków psychoaktywnych, negatywnych skutków eksperymentowania z dopalaczami oraz skali obecnego zjawiska uzależnień wśród młodzieży jak również metodom przeciwdziałania im. Kształtowanie świadomości ucznia narażonego, jak wynika z badań, najbardziej na chęć eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi, jest o tyle istotne na tym etapie rozwoju, iż ogranicza późniejsze bardzo ryzykowne zachowania związane z używaniem wspomnianych substancji. Promocja postawy człowieka wolnego od uzależnień i dbającego o zdrowie wiąże się z obecnie panującym trendem na zdrowy tryb życia, co w istotny sposób może wspomóc działania skierowane na przeciwdziałanie uzależnieniom.

Projekt „Czyste dźwięki” realizowany jest wspólnie z Wydziałem Spraw Społecznych UM w Ełku oraz współfinansowany z budżetu Miasta Ełku

CZYSTE DŹWIĘKI

Facebook